اعضای تیم سی‌اس‌فیفتی اکس ایران

نیما سالارکیا

Founder Of CS50xIran

سهیل مهریزی

Head Of The Scientific Team and Technical Team Member

حمیدرضا فرزین

Web Course Instructor

آرمین دارابی

Python course Instructor

علیرضا مرتضائی

Additional course Instructor

محمد امین صدقی

Head of marketing team

مانی شکیبایی

marketing team Member

مهدی جعفری

Marketing Team Member

محمدرضا یوسفی

Visual Identity ِDesigner

یاشار مفاضی

Marketing Team Member

مبین حاجی محمدی

Scientific & Marketing Team

سحر حلاجی

Technical Team Member

محمدرضا حسین زاده

Scientific Team Member

روژان سعیدی کیا

Scientific Team Member

محمد فروتن

Scientific Team Member